Bezoek Ben Meesters op Facebook Bezoek Ben Meesters op Linked

 

Informatie MARK Profesionals


  • MARK Professionals


Bedrijven:

 

Een gezond werkklimaat met vitale werknemers?

Algemeen
 
Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren.
Teamleden die zowel mentaal als fysiek vitaal zijn, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun functie en zijn bovendien productiever.
Als werkgever kunt u hier aan bijdragen. Sterker nog, in de huidige termen van goed werkgeverschap wordt u geacht een gezond werkklimaat te creëren voor uw collega's .
Vitaliteit van uw organisatie start met de vitaliteit van uw collega's .
Met een multidisciplinair team van professioneel opgeleide leefstijlcoaches werk ik als gecertificeerd MARK Coach aan een gezondere leefstijl voor iedere werknemer binnen uw organisatie. Mijn MARKante aanpak kenmerkt zich door een integrale en pragmatische benadering van balans en vitaliteit.
Ik werk met uw teamleden aan 5 verschillende dimensies; te weten de fysieke (FQ), sociaal-emotionele (EQ), mentale (IQ) en spirituele (SQ) dimensie én aan hun mate van pro­activiteit.
 
Mogelijk zijn uw ziekteverzuimcijfers alles behalve misselijk?
  
Ook geschrokken van de uitkomsten van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) binnen uw organisatie? Wist u dat 90% van alle gezondheidsklachten worden veroorzaakt door vermijdbare gezondheidsrisico's?
Als 90% van alle klachten kunnen worden voorkomen, waarom doen we dat niet?
Gezond zijn, gezond leven en gezond blijven is hard werken.
Gezonde, vitale mensen maken en houden een organisatie gezond, ook in bedrijfseconomisch opzicht. Een mens, in balans met zichzelf en zijn omgeving, functioneert zowel zakelijk als privé optimaal, daar heeft een werkgever baat bij.
Vitaliteitmanagement, mogelijk ook als onderdeel van levensfasebewust personeelsbeleid is daarbij de sleutel!
Met meer aandacht voor preventie zorgt u voor een gezondere werkomgeving, waarbij het werkplezier en de productiviteit van uw mensen toeneemt, en de kans op langdurige uitval vermindert.
 
Wat levert het u nog meer op?
  • Daling van het ziekteverzuim,
  • Lagere vervangingskosten,
  • Rust en regelmaat in uw scholen,
  • Behoud van talent en benutten van potentieel,
  • Energieke en geïnspireerde collega's
  • Betere samenwerking en hoge betrokkenheid,
  • Hogere ouder- leerling- en leerkracht tevredenheids resultaten,
  • Positief imago bij uw collega's, ouders en alle overige bij uw organisatie betrokkenen,
  • Toegang tot een uitgebreid netwerk aan kennis en expertise met betrekking tot gezondheidsbevordering op de werkplek.
 
Vitaliteitmanagement? Een gedeelde verantwoordelijkheid!
 
Een gezonde organisatie met gezonde collega's ? Dat lukt alleen als ieder individu hiervoor zijn verantwoordelijkheid neemt. U als werkgever heeft een leidende rol en bent verantwoordelijk voor de gezondheid van uw organisatie als geheel, uw collega's van hun kant zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen werkbeleving en hun fysieke, mentale, sociaal-emotionele en spirituele gezondheid.
Voor uw organisatie is het dan ook van cruciaal belang om vitaliteitsmanagement in uw organisatiecultuur te verweven.
 
Hoe deze omslag te maken?
 
Hoe bereikt u als werkgever dat uw collega's zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid? Als MARK coach ben ik gespecialiseerd in integrale leefstijl coaching en persoonlijk leiderschap; "de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). "
Door mijn aanpak worden uw collega's zich bewust van hun leef- en eetgewoontes en worden voor hen ingesleten en ongewenste patronen zichtbaar. Tijdens mijn interventies sta ik met uw collega's uitgebreid stil bij de randvoorwaarden die leiden tot gedragsverandering waarbij eigen pro activiteit als basisattitude geldt.
 
De kracht van MARK?
 
Als MARK coach focus ik niet op één aandachtsgebied.
Wat de doelstelling van uw collega, of uw eigen organisatie, ook is: samen met mijn coachee kijk ik naar het geheel: een integrale aanpak dus die is gericht op de samenhang tussen de fysieke (FQ), sociaal-emotionele (EQ), spirituele (zingeving/ identiteit/missie/SQ) én mentale dimensie (IQ).
Door deze integrale benadering worden diepgaande positieve resultaten bereikt met een blijvende gedragsverandering.
Kortom: Ik begeleid u naar een vitale organisatie met, in meerdere opzichten, betere resultaten.


 
-->